Vad är Kristet Liv?

KRISTET LIV är en oberoende allkristen och karismatisk tidning, som betonar Guds ord och den helige Andens kraft. Tidningen vill inspirera kristna till Andens enhet och den sista tidens väckelse (Mark. 16:15-18).

Kristet Liv förmedlar väckelserapporter från olika håll i världen och den ger saklig information om Israel. Tidningen ges ut av Agape Församling.


Tidningen Kristet Liv är:
 • allkristen
 • evangeliserande
 • undervisande
 • profetisk
 • välsingnar Israel.
  • Paul Kemi
   chefredaktör för Kristet Liv

  Prenumera Kristet Livet
  Vi har som målsättning att ge ut Kristet Liv som evangelisations tidning 4-6 gånger per år. Prenumerationsavgift är frivillig och den kan betalas direkt till vårt postgirokonto. Glöm inte att uppge namn och address!

  Info:
  Kristet Liv, Box 135, 125 23 Älvsjö.
  tel. (08) 7793510
  E-mail: pauli.kemi@gmail.com
  Konto: Kristet Liv / Agape Församling. Pg 440 42 05-9