Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti vuodesta 1980 lähtien

Kaikki lehdet ovat luettavissa pdf muodossa. Valitse haluamasi lehden numero.Lue: Uusi elämä nro. 2/2019
Herätystä odotamme
Uutiskirje – Joulusaarna

YHTEYS JA HERÄTYS - JUMALA LUO UUTTA

Nyt tarvitaan todellista yhteyttä, jotta kansan herätys Suomessa voimistuu. Maailma tulee uskomaan Jeesukseen, kun uskovat ovat yhtä niin kuin Jeesus rukoili, että he yhtä olisivat (Joh. 17). Tästä paholainen ei pidä ja siksi hän haluaa hajottaa uskovien yhteyttä ja yhteistyötä monin tavoin. Hän haluaa, että uskovat ja seurakunnat eristäytyvät toisistaan tai joku leimataan harhaoppiseksi. Tällaista käyttäytymistä oli jo Jeesuksen aikana. “Johannes sanoi hänelle: Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia; ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä. Mutta Jeesus sanoi: Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme.” Mark 9:38-40

Toimikaamme niin kuin Jeesus. Ei leimata toisia uskovia turhaan harhaoppisiksi, jos he evankeliumia julistavat Pyhän Hengen voimassa. Meillä voi olla eri opillisia näkemyksiä, mutta voimme silti olla yhteydessä ja yhteistyössä, jos uskomme Jeesuksen täydelliseen sovitustyöhön ristillä. Nyt meidän on keskityttävä sielujen voittamiseen. Väärällä arvostelulla voimme tuhota herätyksen, jonka Jumala on suunnitellut Suomea varten. Meillä ei ole varaa menettää yhtään niistä siunauksista, joita Jumala on antamassa maahamme, vaikka ne tulisivat nyt toisin kuin olemme suunnitelleet. Keskustellaan sitten taivaassa eri opillisista näkemyksistä, jos silloin siihen on vielä tarvetta, mutta nyt on herätyksen aika!

Elämme lähellä Jeesuksen tuloa. Tämä merkitsee myös pahuuden voimien lisääntymistä. Usein tämä on johtanut kristittyjen syrjintään mm. työelämässä. Uskovat eivät saa pitää kaikissa paikoissa edes ristiään kaulassaan, mutta samanaikaisesti muille annetaan erivapauksia. Erityisen pitkälle tämä on mennyt Englannissa. Tänään kristittyjä vainotaan lähes kaikissa muslimimaissa. Tuon tuostakin kuulemme uutisia kirkkoihin tapahtuneista pommiskuista, jossa on kuollut monia. Pohjois-Koreassa ja muissa diktatorisissa maissa kristittyjä surmataan jatkuvasti. Ruotsissa muslimit ovat vaatineet omaa sharialakia Rinkebyn alueelle Tukholmassa. Siellä on myös uhkailtu eräitä kristittyjä. Tämän tulisi herättää meidät kristityt yhdessä viemään evankeliumia eteenpäin ennen kuin se on liian myöhäistä. Meidän tulee löytää yhteinen agenda Suomen ja koko maailman evankeliointiin. Tässä ei ole kyse kenenkään yksittäisestä työstä, vaan siitä, että Jumalan työ menee eteenpäin ja että ihmisiä pelastuu.

Meidän tulee toimia niin kuin Jeesus. Siunataan kaikkia, jotka evankeliumia julistavat. Meidän tulee vapautua pikkusieluisuudesta. Nähkäämme suuri Jumala, jolla on siunauksia kaikille. Iloitkaamme siitä, mitä Jumala tekee jossain toisessa seurakunnassa. Tuskinpa koskaan uskovat ovat täysin samaa mieltä opillisesti. Meillä on kuitenkin paljon mikä yhdistää: pelastus Jeesuksessa. Opin kiivailulla emme voita ihmisiä Jeesukselle, vaan yhteydellä, rakkaudella ja pieneksi tulemisella, jotta Kristuksen voima ja rakkaus saisi loistaa meistä tänä jouluna ja tulevana vuonna mahdollisimman monille.

Olemme varmaan ainakin joskus epäonnistuneet välittämään pelastuksen sanomaa ja rakkauden osoittamista. Silti Jumala ei hylkää ketään. Hän antaa meille uuden mahdollisuuden osoittaa Hänen rakkauttaan maailmassa, joka on täynnä syntiä: kovuutta, vihaa, huoruutta, ahneutta, oikeassaolemista ja kaikkea muuta, mikä voi erottaa meidät Jumalan yhteydestä ja toinen toisistamme. Tehkäämme parannus ja eläkäämme niin kuin laulussa sanotaan: “Rakastakaamme toisiamme, niin kuin hän meitä rakasti. Saakoon se muuttaa ensin meidät, jotta maailma nähdä saa: yhteys täällä vallitsee, rakkaus totta olla voi. Rakastakaamme toisiamme totuudessa.”

Jumala luo uutta jokaisen uskovan elämässä ja koko Suomessa. Jesaja kirjoittaa: ”Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.” Jes. 43:18-19
Jumala tekee uutta juuri sinun elämässäsi. Hän on voimallinen muuttamaan tilanteita, jotka sinusta näyttävät vaikeilta. Jumalalla on sinulle uusi alku, uusia tehtäviä, joihin Hän johdattaa sinua. Hänellä on hyvä suunnitelma niille, jotka Häntä rakastavat ja pitävät hänen sanansa: ”Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään; häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat.” Ps. 25

Meidän tulee oppia tuntemaan suuri Jumala ja Hänen tiensä. Silloin elämme Jumalan ihmeissä, Suomen herätyksessä. ”Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa.” Ps. 103:7

Olet avokas ja tärkeä. Juuri sinua tarvitaan Suomen herätyksessä. Jumala etsii niitä, joita Hän voi käyttää. He elävät puhtaudessa, nöyryydessä, rakkaudessa ja Jumalan voimassa. He luottavat Jumalan Sanaan. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.

Nyt tarvitaan:
Rukousta, Pyhän Hengen voimaa, pyhitettyä elämää, yhteyttä kaikkien uskovien kesken, mutta ennen kaikkea sitä, että rakastamme Jeesusta ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Silloin emme voi olla toimettomia, kun suuri määrä ihmisiä menee helvettiin joka päivä. Jumala etsii ja kutsuu tänäänkin ihmisiä. Vastatkamme Hänen kutsuunsa niin kuin Jesaja: ”Tässä olen, lähetä minut.”

Uusi Elämä työssä haluamme omalta osaltamme olla mukana Suomen herätyksessä. Lehdestämme tulee entistä parempi. Jatkamme myös TV-työtä ja Israel-työtä. Helmikuussa teemme matkan Intian. Muistathan työtämme rukouksin!

Pauli Kemi
Uusi Elämä -lehti – www.uusielama.net – Facebook: Uusi Elämä ry
pauli.kemi@gmail.com
Uusi Elämä , Palstakatu 9-11, 111 Riihimäki, Puh. 0400 422 777Tulevia vierailuja
UE nro 7-2013. Netti.pdf


         Yhteystiedot